Przypominamy, że osoby poniżej 18 roku życia MUSZĄ mieć pisemną zgodę rodziców na udział w pielgrzymce wraz ze wskazaniem pełnoletniej osoby (tej samej płci) biorącej za nią odpowiedzialność w czasie drogi. 

Zaświadczenie dla osób niepoelnoletnich – plik do pobrania